מסמכי מכרז פ ומבי דו שלבי מס' 753/21 לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פ ומבי דו שלבי מס' 753/21 לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פ ומבי דו שלבי מס’ 753/21 לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

753/21

מועד פרסום:

30/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

29/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/09/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button