מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 280/22 למתן שירותי איפיון, אספקה, הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גאוגרפי (GIS) עבור מי אביבים - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 280/22 למתן שירותי איפיון, אספקה, הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גאוגרפי (GIS) עבור מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 280/22 למתן שירותי איפיון, אספקה, הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גאוגרפי (GIS) עבור מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

280/22

מועד פרסום:

27/12/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/02/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/01/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים
The Butterfly Button