מכרז פומבי רגיל מס' 804/22 לקבלת שירות עבודות מסגרות ברחבי העיר ת"א-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 804/22 לקבלת שירות עבודות מסגרות ברחבי העיר ת"א-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 804/22 לקבלת שירות עבודות מסגרות ברחבי העיר ת”א-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

804.22

מועד פרסום:

21/11/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/12/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/11/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button