מכרז פומבי רגיל מס' 717.22 למכירת 2 רכבי יונדאי איי 20 משנת 2014 שבבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 717.22 למכירת 2 רכבי יונדאי איי 20 משנת 2014 שבבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 717.22 למכירת 2 רכבי יונדאי איי 20 משנת 2014 שבבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

717.22

מועד פרסום:

24/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

08/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/06/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button