מכרז פומבי רגיל מס' 241/21 למכירת קטנוע מסוג ימהה שנת 2016 הנמצא ברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 241/21 למכירת קטנוע מסוג ימהה שנת 2016 הנמצא ברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 241/21 למכירת קטנוע מסוג ימהה שנת 2016 הנמצא ברשות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

241/21

מועד פרסום:

03/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

19/01/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/01/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button