מכרז פומבי רגיל מס' 2023-7 למכירת פריטים של אביזרי תיקון צנרת ואביזרי חיבור צנרת (חבקים, מגופים, מכסים ועוד) הנמצאים במחסני חברת מי אביבים בת"א-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-7 למכירת פריטים של אביזרי תיקון צנרת ואביזרי חיבור צנרת (חבקים, מגופים, מכסים ועוד) הנמצאים במחסני חברת מי אביבים בת"א-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-7 למכירת פריטים של אביזרי תיקון צנרת ואביזרי חיבור צנרת (חבקים, מגופים, מכסים ועוד) הנמצאים במחסני חברת מי אביבים בת”א-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-7

מועד פרסום:

19/04/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

14/05/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/05/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button