מכרז פומבי רגיל מס' 2023-4 למכירת רכב מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-4 למכירת רכב מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-4 למכירת רכב מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-4

מועד פרסום:

15/03/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

26/03/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/03/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button