מכרז פומבי רגיל מס' 2023-26 למכירת ארבעה רכבים מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-26 למכירת ארבעה רכבים מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-26 למכירת ארבעה רכבים מסוג רנו קנגו משנת 2017 שבבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-26

מועד פרסום:

06/11/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

22/11/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/11/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button