מכרז פומבי רגיל מס' 2023-14 למכירת צינורות פלדה להובלת מים בקוטר "24 וצינורות פוליאתילן בקוטר 630 מ"מ הנמצאים ברחבי העיר ת"א-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-14 למכירת צינורות פלדה להובלת מים בקוטר "24 וצינורות פוליאתילן בקוטר 630 מ"מ הנמצאים ברחבי העיר ת"א-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-14 למכירת צינורות פלדה להובלת מים בקוטר “24 וצינורות פוליאתילן בקוטר 630 מ”מ הנמצאים ברחבי העיר ת”א-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-14

מועד פרסום:

07/05/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/05/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/05/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button