מכרז פומבי מס' 524/20 לאספקת שסתומי אויר ואל חוזרים, אביזרי הברגה ואטמים לאוגנים - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 524/20 לאספקת שסתומי אויר ואל חוזרים, אביזרי הברגה ואטמים לאוגנים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 524/20 לאספקת שסתומי אויר ואל חוזרים, אביזרי הברגה ואטמים לאוגנים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

521/20

מועד פרסום:

10/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

14/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button