מכרז פומבי מס' 512/20 לקבלת שירות של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים, מסחריים, משא וקטנועים של החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 512/20 לקבלת שירות של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים, מסחריים, משא וקטנועים של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 512/20 לקבלת שירות של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים, מסחריים, משא וקטנועים של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

512/20

מועד פרסום:

14/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

29/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

22/07/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button