מכרז פומבי מס' 114/21 לרכישה ואספקה של אוגנים, מגופי פרפר וטריז עם ובלי מפעיל חשמלי וקבלת שירות תיקונים והחלפה בתקופת אחריות ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 114/21 לרכישה ואספקה של אוגנים, מגופי פרפר וטריז עם ובלי מפעיל חשמלי וקבלת שירות תיקונים והחלפה בתקופת אחריות ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 114/21 לרכישה ואספקה של אוגנים, מגופי פרפר וטריז עם ובלי מפעיל חשמלי וקבלת שירות תיקונים והחלפה בתקופת אחריות ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

114/21

מועד פרסום:

27/02/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/03/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/03/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button