מכרז פומבי דו שלבי מס' 900/20 לקבלת שירותי דיגום מי שתיה, שירות בדיקה, אספקה והתקנה של מזחים ומפרידי שומן ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה, מכסים ומגופים ותשתיות מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 900/20 לקבלת שירותי דיגום מי שתיה, שירות בדיקה, אספקה והתקנה של מזחים ומפרידי שומן ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה, מכסים ומגופים ותשתיות מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 900/20 לקבלת שירותי דיגום מי שתיה, שירות בדיקה, אספקה והתקנה של מזחים ומפרידי שומן ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה, מכסים ומגופים ותשתיות מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

900/20

מועד פרסום:

13/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/02/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/01/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button