מכרז פומבי דו שלבי מס' 801/21 לקבלת שירות של מידע וטפסים וביצוע שאילתות במאגרי הרשמים של משרד המשפטים באמצעות אתר האינטרנט של הספק - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 801/21 לקבלת שירות של מידע וטפסים וביצוע שאילתות במאגרי הרשמים של משרד המשפטים באמצעות אתר האינטרנט של הספק - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 801/21 לקבלת שירות של מידע וטפסים וביצוע שאילתות במאגרי הרשמים של משרד המשפטים באמצעות אתר האינטרנט של הספק

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

801/21

מועד פרסום:

04/02/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

08/03/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/02/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button