מכרז פומבי דו שלבי מס' 555/20 לקבלת שירות ניטור נזילות באמצעות מערכת חיישנים אקוסטיים קבועה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 555/20 לקבלת שירות ניטור נזילות באמצעות מערכת חיישנים אקוסטיים קבועה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 555/20 לקבלת שירות ניטור נזילות באמצעות מערכת חיישנים אקוסטיים קבועה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

555/20

מועד פרסום:

15/03/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

03/05/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/03/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button