מכרז פומבי דו שלבי מס' 529/20 לרכישה ואספקה של טרקטור חדש בעל כושר גרירה של 4 טון לפחות - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 529/20 לרכישה ואספקה של טרקטור חדש בעל כושר גרירה של 4 טון לפחות - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 529/20 לרכישה ואספקה של טרקטור חדש בעל כושר גרירה של 4 טון לפחות

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

529/20

מועד פרסום:

09/08/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

03/09/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/08/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button