מכרז פומבי דו שלבי מס' 220/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 220/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 220/20 לקבלת שירותי יישום ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM עבור מערך שירות הלקוחות של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

220/20

מועד פרסום:

03/08/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/09/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/08/2020 בשעה 10:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button