מכרז פומבי דו שלבי מס' 215/21 לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ללא חפירה (באמצעות כלי צמה) במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 215/21 לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ללא חפירה (באמצעות כלי צמה) במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 215/21 לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ללא חפירה (באמצעות כלי צמה) במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

215/21

מועד פרסום:

28/04/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

25/05/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/05/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

מייל לשליחת שאלות הבהרה ופרטים ליצירת קשר עם מחלקת רכש והתקשרויות:

natalies@mei-avivim.co.il ובטלפון טלפון 03-7736117

The Butterfly Button