מודעת ספק יחיד מס' 11.2021 להתקשרות עם חברת אקו-ביל לניהול ותשלום חשבונות בפלטפורמה יחודית ובלעדית שפותחה ע"י אקו-ביל - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד מס' 11.2021 להתקשרות עם חברת אקו-ביל לניהול ותשלום חשבונות בפלטפורמה יחודית ובלעדית שפותחה ע"י אקו-ביל - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד מס’ 11.2021 להתקשרות עם חברת אקו-ביל לניהול ותשלום חשבונות בפלטפורמה יחודית ובלעדית שפותחה ע”י אקו-ביל

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

10/03/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/03/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button