מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רפאל תעשיות מגופים בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת מגופי פרפר תוצרת רפאל - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רפאל תעשיות מגופים בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת מגופי פרפר תוצרת רפאל - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רפאל תעשיות מגופים בע”מ לקבלת שירותי תחזוקת מגופי פרפר תוצרת רפאל

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

29/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

17/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button