מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רו"ח עקיבא זינגר קבלת שירות של בחינה והשוואת קריטריונים של רשות המים למול עלויות התאגיד - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רו"ח עקיבא זינגר קבלת שירות של בחינה והשוואת קריטריונים של רשות המים למול עלויות התאגיד - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם רו”ח עקיבא זינגר קבלת שירות של בחינה והשוואת קריטריונים של רשות המים למול עלויות התאגיד

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

31/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

18/02/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button