מודעת ספק יחיד להתקשרות עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ לקבלת מידע מרוכז מהעיתונות הכתובה, אינטרנט המערכתי והתקשורת המשודרת (קבצי רדיו וטלוויזיה) - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ לקבלת מידע מרוכז מהעיתונות הכתובה, אינטרנט המערכתי והתקשורת המשודרת (קבצי רדיו וטלוויזיה) - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם יפעת מידע תקשורתי בע”מ לקבלת מידע מרוכז מהעיתונות הכתובה, אינטרנט המערכתי והתקשורת המשודרת (קבצי רדיו וטלוויזיה)

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/04/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button