מודעת ספק יחיד להתקשרות עם בוקי אורן גלובל טכנולוגיות מים בע"מ לקבלת שירות ליווי, תמיכה, עיבוד מידע ושימוש בפלטפורמה גלובלית להחלפת ידע בין חברות מים מובילות - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם בוקי אורן גלובל טכנולוגיות מים בע"מ לקבלת שירות ליווי, תמיכה, עיבוד מידע ושימוש בפלטפורמה גלובלית להחלפת ידע בין חברות מים מובילות - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם בוקי אורן גלובל טכנולוגיות מים בע”מ לקבלת שירות ליווי, תמיכה, עיבוד מידע ושימוש בפלטפורמה גלובלית להחלפת ידע בין חברות מים מובילות

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

24/03/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/04/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button