מודעת ספק יחיד להתקשרות עם אורד בע"מ לקבלת שירות תחזוקה שנתי לרכזת כיבוי אש של חברת סימנס ולמערכת גלאי עשן וכיבוי בגז במשרדי החברה בפארק עתידים - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד להתקשרות עם אורד בע"מ לקבלת שירות תחזוקה שנתי לרכזת כיבוי אש של חברת סימנס ולמערכת גלאי עשן וכיבוי בגז במשרדי החברה בפארק עתידים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד להתקשרות עם אורד בע”מ לקבלת שירות תחזוקה שנתי לרכזת כיבוי אש של חברת סימנס ולמערכת גלאי עשן וכיבוי בגז במשרדי החברה בפארק עתידים

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

20/01/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button