מודעת ספק יחיד 660/21 ע.י. הנדסת מים בע"מ לשירות תיקונים ותחזוקה של משאבות, ציוד ופריטים תוצרת FLYGT - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד 660/21 ע.י. הנדסת מים בע"מ לשירות תיקונים ותחזוקה של משאבות, ציוד ופריטים תוצרת FLYGT - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד 660/21 ע.י. הנדסת מים בע”מ לשירות תיקונים ותחזוקה של משאבות, ציוד ופריטים תוצרת FLYGT

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

660/21

מועד פרסום:

27/07/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button