ספק יחיד GNG WATER OFFICE עבור מערכת תומכת החלטות Water Office Decision Support System - מי אביבים : מי אביבים ספק יחיד GNG WATER OFFICE עבור מערכת תומכת החלטות Water Office Decision Support System - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

ספק יחיד GNG WATER OFFICE עבור מערכת תומכת החלטות Water Office Decision Support System

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

790/19

מועד פרסום:

18/12/2019

מועד אחרון להגשת הצעות:

08/01/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button