ספק יחיד - ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ - מי אביבים : מי אביבים ספק יחיד - ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

ספק יחיד – ג’יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע”מ

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

92/19

מועד פרסום:

01/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

22/01/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button