דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מסמכי מכרז פומבי רגיל מס' 91123-2022-2 למכירת אופנוע 650 סמ"ק מסוג סוזוקי, שנת ייצור 2018 של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

91123-2022-2

מועד פרסום:

28/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/05/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/05/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז