מכרז פומבי דו שלבי מס' 754/20 לקבלת שירותי רישוי, תחזוקה וישום אוטומציה של תהליכים עסקיים על גבי טכנולוגיית מוצר RPA- Robotic process automation ו-OCR בתחום פעילות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 754/20 לקבלת שירותי רישוי, תחזוקה וישום אוטומציה של תהליכים עסקיים על גבי טכנולוגיית מוצר RPA- Robotic process automation ו-OCR בתחום פעילות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 754/20 לקבלת שירותי רישוי, תחזוקה וישום אוטומציה של תהליכים עסקיים על גבי טכנולוגיית מוצר RPA- Robotic process automation ו-OCR בתחום פעילות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

754/20

מועד פרסום:

01/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

08/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/06/2020 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button