דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 754/20 לקבלת שירותי רישוי, תחזוקה וישום אוטומציה של תהליכים עסקיים על גבי טכנולוגיית מוצר RPA- Robotic process automation ו-OCR בתחום פעילות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

754/20

מועד פרסום:

01/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

08/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/06/2020 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז