מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 586/20 לקבלת שירותי תיאום ותכנון הסדרי תנועה - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 586/20 לקבלת שירותי תיאום ותכנון הסדרי תנועה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 586/20 לקבלת שירותי תיאום ותכנון הסדרי תנועה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

586/20

מועד פרסום:

12/05/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

03/06/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/05/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button