מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-36/2 לביצוע ופריסת הסדרי תנועה, סימון וצביעת כבישים בעבודות של החברה  - מי אביבים : מי אביבים  מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-36/2 לביצוע ופריסת הסדרי תנועה, סימון וצביעת כבישים בעבודות של החברה  - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

 מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-36/2 לביצוע ופריסת הסדרי תנועה, סימון וצביעת כבישים בעבודות של החברה 

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-36/2

מועד פרסום:

19/03/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

14/04/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/04/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים
The Butterfly Button