מכרז 144/19 לקבלת שירות של אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לטיפול בנטרול ריחות בתחנות שאיבה לביוב שברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז 144/19 לקבלת שירות של אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לטיפול בנטרול ריחות בתחנות שאיבה לביוב שברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז 144/19 לקבלת שירות של אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לטיפול בנטרול ריחות בתחנות שאיבה לביוב שברשות החברה

ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה

המועד אחרון להגשת הצעות: נדחה ליום ד’, ה- 26/02/2020 בשעה 12:00.

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

144/19

מועד פרסום:

27/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

26/02/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/02/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button