מכרז פומבי רגיל מס' 907/22 למכירת מדחס אויר נגרר מתוצרת אטלס קופקו משנת 1973 ושבבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 907/22 למכירת מדחס אויר נגרר מתוצרת אטלס קופקו משנת 1973 ושבבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 907/22 למכירת מדחס אויר נגרר מתוצרת אטלס קופקו משנת 1973 ושבבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

907/22

מועד פרסום:

19/10/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

31/10/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/10/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button