מכרז פומבי רגיל מס' 717/20 למכירת כלי רכב הנמצאים ברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 717/20 למכירת כלי רכב הנמצאים ברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 717/20 למכירת כלי רכב הנמצאים ברשות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

717/20

מועד פרסום:

24/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/07/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button