מכרז פומבי רגיל מס' 666/20 לקבלת שירותי רישוי, הקמה ותחזוקת מוצר RPA- Robotic process automation בתחום פעילות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 666/20 לקבלת שירותי רישוי, הקמה ותחזוקת מוצר RPA- Robotic process automation בתחום פעילות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 666/20 לקבלת שירותי רישוי, הקמה ותחזוקת מוצר RPA- Robotic process automation בתחום פעילות החברה

מצ”ב מענה לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז מעודכנים.

כנס המציעים בוטל.

המועד אחרון להגשת הצעות: נדחה ליום ג’, ה-24/03/2020 בשעה 12:00.

את ההצעה יש להגיש בימים א’ – ה’ בין השעות 07:00-15:00 (ביום ג’, ה- 24/03/2020 עד השעה 12:00 בלבד) לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010 בע”מ, שד’ שאול המלך 37, תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה.

 

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

666/20

מועד פרסום:

01/03/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/03/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/03/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button