מכרז פומבי רגיל מס' 565/20 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר צהלה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 565/20 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר צהלה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 565/20 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר צהלה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

565/20

מועד פרסום:

29/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/09/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

19/08/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button