מכרז פומבי רגיל מס' 560/21 למכירת ציוד משרדי: שולחנות, כסאות, ארונות, מחיצות ומכשירי חשמל של החברה שברחוב שאול המלך 37 ושארית ישראל 35-37, ת"א - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 560/21 למכירת ציוד משרדי: שולחנות, כסאות, ארונות, מחיצות ומכשירי חשמל של החברה שברחוב שאול המלך 37 ושארית ישראל 35-37, ת"א - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 560/21 למכירת ציוד משרדי: שולחנות, כסאות, ארונות, מחיצות ומכשירי חשמל של החברה שברחוב שאול המלך 37 ושארית ישראל 35-37, ת”א

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

560/21

מועד פרסום:

03/03/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/03/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

08/03/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button