מכרז פומבי רגיל מס' 543/20 למכירת טרקטור מסוג פרגסון, שנת ייצור 1976 הנמצא ברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 543/20 למכירת טרקטור מסוג פרגסון, שנת ייצור 1976 הנמצא ברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 543/20 למכירת טרקטור מסוג פרגסון, שנת ייצור 1976 הנמצא ברשות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

543/20

מועד פרסום:

10/12/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

27/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/12/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button