מכרז פומבי רגיל מס' 2024-1 למכירת שני כלי רכב בבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2024-1 למכירת שני כלי רכב בבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2024-1 למכירת שני כלי רכב בבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2024-1

מועד פרסום:

15/01/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

31/01/2024 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/01/2024 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button