מכרז פומבי רגיל מס' 2023-37 לרכישת רכב משא עד 3.5 טון - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-37 לרכישת רכב משא עד 3.5 טון - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-37 לרכישת רכב משא עד 3.5 טון

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023/37

מועד פרסום:

20/12/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/12/2023 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/12/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button