מכרז פומבי רגיל מס' 2023-16 למכירת מיכל סולר בנפח 5 מ"ק - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-16 למכירת מיכל סולר בנפח 5 מ"ק - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-16 למכירת מיכל סולר בנפח 5 מ”ק

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-16

מועד פרסום:

18/05/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

18/06/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/06/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button