דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי רגיל מס' 113/21 למכירת רכב פרטי מסוג יונדאי מטריקס, שנת ייצור 2009, של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

113/21

מועד פרסום:

10/10/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

18/10/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/10/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר מוטי נתני

מספר טלפון:

‎054-6428484‏

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז