מכרז פומבי דו שלבי מס' 800/20 לקבלת שירות של שאיבה, שטיפה, ניקוי וצילום של קווי ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 800/20 לקבלת שירות של שאיבה, שטיפה, ניקוי וצילום של קווי ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 800/20 לקבלת שירות של שאיבה, שטיפה, ניקוי וצילום של קווי ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו

מצ”ב מענה לפניה שהתקבלה במי אביבים.

מצ”ב מענה לשאלות הבהרה.

יובהר כי כנס המציעים בוטל.

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

800/20

מועד פרסום:

04/03/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/03/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/03/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button