מכרז פומבי מס' 556/19 למתן דיגום ושירותי מעבדה לבדיקת איכות שפכים ומים ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 556/19 למתן דיגום ושירותי מעבדה לבדיקת איכות שפכים ומים ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 556/19 למתן דיגום ושירותי מעבדה לבדיקת איכות שפכים ומים ברחבי העיר תל אביב-יפו

המועד האחרון להגשת הצעות: נדחה ליום ד’, ה- 04/03/2020 בשעה 12:00.

נא לעקוב אודות המענה לשאלות ההבהרה המצורף.

את ההצעה יש להגיש בימים א’ – ה’ בין השעות 07:00-15:00 (ביום ד’, ה- 04/03/2020 עד השעה 12:00 בלבד) לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010 בע”מ, שד’ שאול המלך 37, תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה.

לפרטים נוספים: מחלקת רכש והתקשרויות בטלפון: 03-7736140 או בדוא”ל: almogy@mei-avivim.co.il.

 

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

556/19

מועד פרסום:

05/02/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

04/03/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/02/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button