מכרז פומבי מס' 2023-1 למכירה של גדר רשת זמנית באורך של כ 500 מטר ואביזרים נוספים שבבעלות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 2023-1 למכירה של גדר רשת זמנית באורך של כ 500 מטר ואביזרים נוספים שבבעלות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 2023-1 למכירה של גדר רשת זמנית באורך של כ 500 מטר ואביזרים נוספים שבבעלות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-1

מועד פרסום:

02/03/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/03/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/03/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button