דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 114/21 לרכישה ואספקה של אוגנים, מגופי פרפר וטריז עם ובלי מפעיל חשמלי וקבלת שירות תיקונים והחלפה בתקופת אחריות ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

114/21

מועד פרסום:

27/02/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/03/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/03/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז