דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי למכירת 7 יחידות של קשת ריתוך "36 90 מעלות פנ.בטון סקדיול 40 הנמצאות ברשות החברה

חברת מי אביבים מעוניינת במכירת 7 יחידות של קשת ריתוך 36" 90 מעלות פנ.בטון סקדיול 40 הממוקמות במחסן רידינג ונמצאות ברשות החברה.

"כנס מציעים" – יתקיים בהתאם לצורך בתיאום עם אורעד חדד – 03-7736161.

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

698/19

מועד פרסום:

11/12/2019

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/12/2019 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/12/2019 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז