מכרז פומבי דו שלבי מס' 903/22 להקמת מובל ניקוז בדחיקה בדרך לח"י בעיר ת"א יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 903/22 להקמת מובל ניקוז בדחיקה בדרך לח"י בעיר ת"א יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 903/22 להקמת מובל ניקוז בדחיקה בדרך לח”י בעיר ת”א יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

903/22

מועד פרסום:

15/09/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

02/11/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/10/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button