דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 887/20 להעסקת קבלני הוצאה לפועל לשם גביית חובות עבור מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

887/20

מועד פרסום:

09/09/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/11/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/10/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז