דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 848/21 לקבלת שירותי מדידה ומיפוי במתקני ו/או תשתיות מים ביוב וניקוז בעיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

848/21

מועד פרסום:

20/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/02/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/02/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז